Środkowa Tunezja – Susa

Środkowa część wybrzeża Tunezji to doskonałe plaże i ośrodki turystyczne. Turyści, którzy przybywają samolotami z Europy Północnej lądującymi na lotnisku w Monastyrze zapełniają hotele.

Głównymi obiektami turystycznych zainteresowań są Susa i Monastyr, a także położone nieco dalej na południe piękne …

Tunezja państwem niezależnym

Tunezja państwem niezależnym

Burgiba natomiast rozpoczął polityczne i społeczne reformy wzorowane na doświadczeniach państw europejskich. Mimo że jego dążenia miały charakter laicki, jako że uznawał islam za siłę hamującą rozwój kraju, stanowiły kompromis z przekonaniami religijnymi społeczeństwa.

Efektem tych poglądów …