Tunezja państwem niezależnym

Tunezja państwem niezależnym

Burgiba natomiast rozpoczął polityczne i społeczne reformy wzorowane na doświadczeniach państw europejskich. Mimo że jego dążenia miały charakter laicki, jako że uznawał islam za siłę hamującą rozwój kraju, stanowiły kompromis z przekonaniami religijnymi społeczeństwa.

Efektem tych poglądów …